Çocuk ilk günlerden itibaren anne ve babasından Allah sözcüğünü duymalıdır. Diğer bir ifadeyle merak ederek soru sorması sağlanmalıdır. Bunu da Allah lafzının geçtiği “Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah razı olsun, Es Selamün Aleyküm, Maşallah, Allah bağışlasın, Allah’a emanet ol, Allah’a ısmarladık, Allah korusun, vb.” temennilerle, sofra duası, uykuya yatma duası, başarı duası ve benzeri dualarla bir manevi inanç atmosferi oluşturulmalıdır. Zamanla iman öğretimi, oluşturulan temel duygular ve temel düşünceler çerçevesinde Yeri ve zamanı geldikçe hoşgörü içinde çocuğun gönlüne seslenerek Allah sevgisi esas alınarak inanç konuları kademeli olarak ele alınmalıdır.
Soyut kavramları Somutlaştırmak için çocuğun dikkatini eşya ve olaylara yönlendirmeli,  özellikle doğa olaylarına yaratanın etkisine vurgu yapılmalıdır.
Çocuklar,etraflarındaki eşya ve olaylardan çok kolay etkilenirler. Bu nedenledir ki hep soru sorarlar, sorularına aldıkları cevaplar şahsiyetlerinin oluşmasında etkili olacaktır. O halde çocukların soruları kesinlikle hafife alınmamalıdır. Çocuklarla geziler yapılarak doğayı merak etmeleri sağlanmalıdır, geceleri ay ve yıldızları seyrettirmeli, çiçeklerin, taşların, bitkilerin, güzelliği hissettirilerek bütün bunları yaratan ve yönetenin Allah olduğu telkin edilmelidir. Etrafında var olan eşya ve meydana gelen olaylara dikkati çekilen çocuk, bu eşsiz düzenin mutlaka bir düzenleyicisi olduğuna kendisi karar verecek ve bu Yüce Kudretin Allah olduğuna inanacaktır.