Unicef Türkiye Milli Komitesi
 

http://www.unicefturk.org/
 

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, sanayileşmiş ülkelerde kurulu olup tüm dünyada UNICEF programları için fon sağlayan ve tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini veren 37 Milli Komiteden biridir.
 

UNICEF, dünyada, özel olarak çocuklara yönelik çalışmalar yapan öncü bir kuruluştur. UNICEF, 155 ülkede, yörede ve bölgede yerel topluluklar ve hükümetlerle birlikte, sağlık, eğitim ve çocuk koruma gibi alanlarda acil durum yardımları yapmakta ve uzun dönemli programlar uygulamaktadır.
 

UNICEF'in tüm dünya ölçeğindeki çalışmaları sınırları aşan bilgi paylaşımına olanak tanımaktadır. Bunun yanısıra UNICEF personelinin yüzde 85'inin gelişmekte olan ülkelerde görevli olması yardıma en çok gereksinimi olanlara ulaşabilmesi demektir.
 

UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni temel alır ve uluslararası topluluğun çocuklara verilen sözleri yerine getirmesi için çaba gösterir.
 

UNICEF'in bütün programları tümüyle gönüllülük temelinde yapılan katkılara dayanmaktadır.
 

UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin amacı, Türk ve dünya çocuklarının ihtiyaçları ile ilgili kamuoyu bilinci oluşturmak ve devlet kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör, meslek örgütleri, gönüllü kişi ve gruplarla işbirliği yaparak UNICEF'in çocukların sağlığı, eğitimi, korunması ve çocuk hakları konularında yaptığı çalışmalara yardım etmektir.