Güneş Sistemi

Güneş Nasıl Oluştu:

Milyarlarca yıl öncesinde çok yoğun ve tek parçada olan bir galaksinin yoğun madde bulutları döndükçe ve yassılaştıkça maddelerin çoğu merkezde toplandı.Bu merkeze güneş diyoruz.Merkezin/güneşin etrafında burgaç şeklinde dönen bulutlar ayrılarak gezegeneleri oluşturmuştur.Bu oluşum 4.6 milyar yıl öncesine dayanır.
-Güneş,dıştan içe doğru taç küre,renk küre ve ışık küreden oluşur.ışık kürenin merkezinde çekirdek bulunur.
-Güneşin yapısı ve enerjisinin oluşumu yıldızlardaki gibidir.
Güneşin % 81 ine yakın bölümü Hidrojen,% 18 ine yakın bölümü Helyum geri kalanını diğer gazlar
/Osijen,karbon,azot,sodyum,kalsiyum,kükürt,
silisyum,demir,magnezyum,alüminyum oluştuturur.
Yıldızların enerji ololuşumu Nükleer füzyon şeklindedir.Yani çekirdek reaksiyonları sonucunda Hidrojen çekirdeklerinin birleşmesi ile Helyum çekirdeğine dönüşür.Aradaki kütle kaybı de ısı ve ışık enerjisine dönüşmüş olur.Nükleer füzyon gerçekleşmesi için büyük bir sıcaklık gerekir.Bu sıcaklıkta yıdızlarda vardır.Yıldızların sıcaklığı 3000 santıgratderece ile 50 000 santıgratderece cıvarındadır.
Bu yüksek enerjili ışın güneş yüzeyine yaklaşık 2 milyon yılda çıkar.Dünyaya da 8 dakikada ulşır.
 
-Güneşin Çapı,1392000 Km dir.Alan büyüklüğü Dünyanın 1 300 000 katı,yaşı 5 milyar yıl,sıcaklığı yüzeyde 5500,merkezde 15 000 000 santigrat dercedir.
-Güneşin içinde çok yüksek basınç ve manyetik etkiyle patlamalar oluşur.Güneşte patlamalar,burgaçlar Dünyanın manyetik alanını etkiler.Radyo,telsiz benzeri araçların yayın dalgalarını zayıflatır.Atmosferde yer yer ışınım olur.
-Güneşin hem kendi ekseni hemde sanman yolu galaksisi içinde hareket eder.
Güneş,güneş sistemi ile birlikte 20Km/saniyelik hızla smamanyolu galaksisi içinde hareket eder.Güneş yaklaşık olarak 220 yılda bir galaksi merkezinin etrafında bir tur atar.
Kendi ekseni çevresinde ekvatorda 25 kutuplarda 33 günde döner.
Güneş samanyolu galaksisinin merkezine 30 000 ışık yılı uzakata yer alır.
Dünya Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden Güneş Sistemi'nde yer alır.
Bütün gezegenler elips şeklinde bir yörüngede hareket ederler.
Güneş sistemi,
Güneş ve çevresindeki uyduları/gezegeler/merkür,
venüs,dünya,mars,jüpiter,satürn,neptün,plüton
ve bunların uyduları ile Asteroitlerden,kuyruklu yıldızlardan oluşur.
İç gezegenler/Merkür ve Venüs güneşe dünyadan daha yakındırlar

Merkürün Güne'şe uzaklığı 58 milyon Km.Dünya'ya uzaklığı 91.6 milyon Km,Gündüz sıcaklık 350-400,gece (-)180 santıgrat derecedir.Yüzölçümü Dünya'nın 1/20 si kadardır.
Merkür'ün en ilginç özelliği,kendi etrafında çok yavaş dönmesidir.Kendi etrafındaki dönüş hızı,neredeyse Güneş'in etrafında yaptığı dönüş kadar yavaştır.Gece ile gündüzün bu kadar uzun sürmesi,gezegenin bir yüzünü kavururken,öteki yüzünü ise dondurur.Bu nedenle gece ile gündüz arasındaki ısı farkı yaklaşık 1000 santıgrat derecedir.
Venüs,Güneş'e uzaklığı 107.5 milyon Km.
Dünya'ya uzaklığı 42 milyon Km.Ekvator çevresindeki sıcaklığı +480,Kutup çevresindeki sıcaklığı-45 santıgrat derecedir.Yüzölçümü Dünya'ya eşittir.
Venüs aralıklı olarak dünyadan çıplak gözle görülmektedir.Yüzeyinde büyük kraterler ve yüksek kabartılar bulunur.
Venüs gökyüzünde Güneş ve Ay'dan sonraki en parlak cisimdir.Bu nedenle, en eski çağlardan bu yana insanlar tarafından bilinir. Venüs'te,yakıcı bir sıcaklık hüküm sürer.Venüs,karbondioksit tabakasından oluşan ince bir atmosferi vardır.Venüs'ün atmosferinde kilometrelerce kalınlıkta asit katmanları bulunmaktadır

Dünya/yer küre/mavi gezegen,
canlıların yaşamasına uygun özellikleri olan tek gezegendir.Dünya atmosferi,koruyucu bir örtü işlevi görür.Canlılar için gerekli oranlarda gazlara sahiptir.Yeryüzünün % 70 i su ile kaplıdır.Yaşam için gerekli olan herşeyin var olduğu,yüzeyi rengarenk bir gezegendir.Yemyeşil ormanları ve masmavi denizleriyle uzaydan çok güzel görünmektedir. Ay'a ilk giden astronotlar,Dünya'nın renkli ve parlak görünümü karşısında hayrete düşmüşlerdir.
Dünya'nın güneşe uzaklığı 150 milyon Km.dir.Sıcaklığı en yüksek artı 57.8,endüşük eksi 68 santigrat derecedir.Yüz ölçümü 510 milyon Km2 dir.Uydu sayısı bir/ay dir
 Dış gezegenler/Mars,Jüpiter,Satürn,Uranus,Neptün ve Plüton  

Mars,
Güneş'e uzaklığı,228 milyon,Dünya'ya ise 78.4 milyon Km dir.İki tane uydusu vardır.
Mars'ta sıcaklık gece -143,gündüz +22 santigrat derecedir.Mars'ta çok kuvvetli rüzgarlar ve aylarca devam eden kum fırtınaları vardır.Mars'ın atmosferi yoğun karbondioksit içeren zehirli bir karışımdır,gezegenin üzerinde hiç su yoktur.
Dünyanın 1/ 10 nu kadardır.Gezegen yüzeyi yeryüzü görünüşüne çok benzer.
Jüpiter,
Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenidir.Jüpiter,Dünya'nın çapının 11 katı büyüklükte olan bir gezegendir.
Güneş'e uzaklığı 778 milyon,
Düya'ya ise 628.4 milyon Km.dir.Sıcaklığı -130 santıgrat derecedir.Yüzölçümü dünyanin 300 katı kadardır.Uydu sayısı 39
Bu gezegende de şartlar yaşamaya elverişli değilir.
Satürn,
Güneş Sistemi'nin ikinci büyük gezegeni,etrafındaki halkalarla tanınır.Bu halkalar gaz,buz ve kaya parçalarından oluşmaktadır.
Güneşe'uazaklığı 1.4 milyar,Dünya'ya ise 1.27 Milyar Km dir.Sıcaklığı -185 Santıgrat dercedir.Yüzölçümü dünyanın 100katı kadardır.Uydu sayısı 18 dır.
Uranüs,
Güneş Sistemi'ndeki üçüncü büyük gezegendir.Yüzölçümü Dünya'nın 25 katı kadardır.Sıcaklığı -200 santigrat derecedir.10000Km kalılığında bir buz tabakası ile kaplıdır.Zehirli gazlardan oluşan atmosferi vardır.Güşin çevresindeki hareketi yan yatmış bir varıl şeklindedir.
Güneş'e uzaklığı 2.87 milyar,Dünya'ya ise 2.72 Milyar Km dir.Uydu syısı 15 dir.
Neptün,
Güneş'e uzaklığı 4.5 Milyar,Dünya'ya ise 4.35 Milyar Km dir.Yüz ölçümü Dünya'nın 25 katı kadardır.Hızlı hareket eden bir Atmosferi vardır.
Sıcaklığı -220 santıgrat derecedir.Uydu sayısı 8 dir.
Plüton,Güneş'e en uzak ve en küçük olan gezegendir.Bu gezegenin gözlemlenmesi oldukça zordur.Sıcaklığı -250santıgrat derecedir.
Plüton gezegeni çok soğuk olması nedeniyle dışarıdan bir buz yığını gibi görünür.
Güneş'e uzaklığı 5.9 Milyar,Dünya'ya ise 5.75 Km dir.Yüzölçümü Dünya'nın 1/100 kadardır.Uydu sayısı bir dir.
 
Diğer gök cisimleri
Güneş Sistemi'ndeki diğer bazı gök cisimleri de Asteroit/küçük gezegenler ve kuyruklu yıldızlardır.

 Kuyruklu Yıldızlar
Bilinen Kuyruklu yıldızlardan elips biçiminde yörüngeye sahip olanlar, Güneş Sistemi'nde düzenli olarak görülmüşlerdir.Güneş Sistemi'nin dışından gelenleri de vardır. Kütleleri gezegen ve uydulardan küçüktür. Yeryüzünden gözlenebileceği bir konuma geldiğinde etrafı sisle çevrilmiş bir yıldıza benzerler.Aslında yıldız değillerdir.Çakıl, toz ve buzdan oluşan birkaç Kilometrelik bir kümedir.Güneşe yaklaştığında ısının etkisiyle yüzeyinde buharlaşma olur ve parlak bir görünüm alılar. Güneş'e en yakın geçişinde bir bölümünü ortama bırakarak uzaklaşır.
Bir insan yaşamı boyunca 2 ya da 3 adedi parlak olmak üzere en fazla 6 Kuyruklu yıldız görebilir.
 Asteoroitler/küçük Gezegenler,
Güneş Sistemi içinde irili ufaklı pek çok gök cisimlerinin oluşturduğu bir kuşak bulunur.
Genelde Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında görülen bu kuşağın çapı 1000 Km'ye kadar çıkabilmektedir.
4 ya da 6 milyar yıl önce içinde Güneş Sistemi'nin de oluştuğu bulutsudan geriye kalan gök cisimleridir veya Jüpiter ile mars arasındaki bir gezenin çarpma sonucu etrafa dağılan parçaları şeklinde de düşünülmektedir.

 

- Kütle çekimi etkisi ile küçük gezegenler başka başka gezegenlerin çekim alanına düşe bilirler.Uzaydan gelen katı bir cismin Dünya atmosferine girmesi ile sürtünme sonucu yanıp ışıklı hal almasına meteor/akan yıldız denir.Kuyruklu yıldızlardan kopan,küçük taş ya da taş ve demir karışımı parçalarda olabilir.Dünya atmosferine girdiklerinde ısınır ve ince bir çizgi bırakırlar/Meteor yağmuru.75 m/saniyelik hızla Atmosfere sürtünmesi sonucu yanıp yok olabililer.Yeryüzüne ulaştıktan sonra sönen meteorlara göktaşı ya da meteroit denir.
Meteorların büyüklüğü toz parçacığından 20-30 m çaptaki kütlelere kadar değişir.