Çiçekli Bitkiler

Bitkiler,üreme organlarına(çiçek durumuna)göre çiçekli ve çiçeksiz bitkiler şeklinde ikiye ayrılır.

Çiçekli bitkiler de Tohum durumuna göre Açık Tohumlular ve Kapalı Tohumlular,Kapalı Tohumlular da tohumun çeneklerine göre Tek çenekliler ve çift çenekliler şeklinde ikiyi ayrılır.

Çİçeksiz bitkiler,İletim boruları(damar) durumuna göre Damarlı Çiçeksiz ve Damarsız Çiçeksiz bitkiler şeklinde ikiye ayrılır.

 

 

 

Kök,bitkiyi toprağa bağlar.Topraktaki su ve suda çözünmüş maddeleri emici tüylerle alarak gövdeye veririr.

Kök,saçak veya kazık şeklinde olur.Çoğu kazık kökler besin depo ettiğinden depo kök adını alır.

 

 

 

Gövde,bitkiye desteklik(yaprak,çiçek,meyve vb taşır)sağlar.İletim işini görür.Kökün topraktan aldığı su ve suda çözünmüş maddeleri en uç noktalara taşır(kökteki su basıncı ile).

Gövde,otsu(bir yıllık sebze,ot vb zayıf)veya odunsu(Çok yıllık ağaç vb.kuvvetli).

 

 

  

 

 Yaprak,stomalar(ağız)arcılığı ile O2 ve CO2 gazlarının alış-verişini ve terlmeyi sağlar.Dolayisiylele solunum ve boşaltım organıdır.Ayrıca Kloroplastlarında besin(Fotosentez)yapar.

 

  

 

 

Çiçek,yüksek yapılı bitkilerde üreme organıdır.üreme organları aynı çiçekte ise aynı eşeyli,farklı çiçeklerde ise ayrı eşeylidir.

Dişi organ,erkek organ,taç yaprak ve çanak yapraklardan oluşur.Erkek üreme hücreleri, (çiçek tozları=polen)Erkek organın başcık kısmında oluşur.Dişi üreme hücreleri(Yumurta=ovaryum),Dişi organın yumurtalık kısmında oluşur)

Çiçek tozlarının rüzgar,böcek,su vb.ile dışı organın dişicik tepesine taşınmasına Tozlaşma denir.Çanak yapraklar,renkleri ve bal özleri ile canlıları üzerlerine çekerek tozlaşmaya neden olurlar.

  

 

 

Erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin birleşmesine Döllenme denir.Döllenmiş yumurtaya zigot denir.Zigot,canlı taslağı(model)dır.Canlının bütün özelliklerini taşır ve oluşturur.

   

Çanak yapraklar,yumurtalık(Meyve yaprağı),çiçek sapı değişikliğe uğrayarak tohumun çevresinde etli ve sulu kısmı oluşturararak meyve oluşumunu sağlarlar.

 

Çimlenme,tohumdan kök ve gövdenin oluşmasıdır.Embriyo uygun şartlarda(yeteri kadar su ve sıcaklık) çimlenir.Emriyo yeterli nem ve uygun sıcaklıkta, besinleri oksijenle yakarak enerji (solunum) oluşturur.Hayatsal olaylardan biri olan büyüme hücre bölünmesi ile başlar.Aşağıya doğru artan hücreler kökü,yukarıya doğru artan hücreler de gövdeyi oluşturur.Yapraklar oluştuktan sonra da fotosentez olayı başlar.

 

 

 

 

Zigot mitoz hücre bölünmesi sonucu hücre sayısısını artırarak embriyoyu oluşturur.

Fotosentez sonucu oluşturulan besinler,embriyonun etrafında biriktirilerek çenekler oluşturulur.Embriyo ile çeneklerin oluşturduğu bütüne tohum denir.