Çiçeksiz Bitkiler

Çiçeksiz bitkiler,iletim boruları(damar)durumuna göre damarsız çiçeksiz ve damarlı çiçeksiz şeklinde değerlendirilir.

Damarsızlar,bir hücreli ve çok hücreli su yosunları,Yapraklı kara yosunları vb.dir.

Damaarlılar ise Eğrelti otları,At kuyrukları,kibrit otları vb.dir

Üremeleri eşeyli ve eşeysizdir.Üreme organları sporlardır.

Eğrelti otları damarlı çiçeksiz bitkilerdir.Oldukça gelişmiş yapıları vardır.Geniş yüzeyli yapraklara sahiptirler.Kloroplast taşıdıklarından Fotosentez yaparlar.Gövdeleri toprak altında gelişir.(kömürün oluşumunda önemlidirler). Yapraklarının alt yüzeyindeki Spor keselerinde olgunlaşan sporlar toprağa düşer.Toprakta sporlar çimlenerek Gametofit denilen bitkiyi oluştururlar(eşeysiz üreme).Gametofitler,mayoz hücre bölünmesi sonucu erkek ve dişi üreme hücrelerini(gametler)oluşturur.Gametler birleşerek genç bitkiyi/saprofiti oluşturur(Eşeyli üreme).Görüldüğü gibi eşeysiz üremeyi eşeyli üreme izliyor.Bu olaya dölalmaşı denir.

 

Yapraklı kara yosunları,nemli yerlerde, ağaç kabukları ve toprak üzerinde görülen yeşil renkli küçük bitkilerdir.Fotosentez yaparlar.Kök ve gövdeleri gelişmemiş damarsız çiçeksiz bitkilerdir.İnce saplarının ucunda bulunan spor keselerinde olgunlaşan sporlar çevreye yayılır.Nemli yerlerde çimlenerek genç kara yosunu bitkisi oluştururlar(eşeysiz üreme).Farklı kara yosunlarının yapraklarının ucunda oluşan erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu zigot oluşur(eşeyli üreme).Zigot gelişimini tamamlayarak yeni bir karayosununu oluşturur. Damarsız çiçeksiz bitkilerin en önemlileri su yosunlarıdır.Su yosunlarının basit yapılı(bir hücreli)olanları eşeysiz,çok hücrelileri eşeyli çoğalır.Kloroplast taşıdıklarından fotosentez yaparlar.Canlılar için besin zincirinin önemli bir halkasını oluştururlar.Sularda yaşadıkları için suda yaşayan hayvanlara yem teşkil ederler.Endüstride kullanıldıkları için ekonomik değerleri yüksektir.