Canlılar Büyürler

 

Mitoz/hücre bölünmesi  tıkla ve anımasyonu oynat

-Büyüme,hücre bölünmesi sonucu hücre sayısının çoğalması ile kütle ve hacmin aratmasıdır.

 
 
  Mitoz hücre bölünmesi iki aşamada gerçekleşir.
Birinci aşamada çekirdek kendi benzerini yapar(çekirdek eşlenmesi).
İkici aşamada sitolazma bölünür.
-Çekirdak eşlenmesi,Profaz,Metafaz,Anafaz ve Telofaz olmak üzere dört aşamada gerçekleşir.
-Mitoz hücre bölünmesinde,olgunlaşan hücreler hazırlık(interfaz)evresinde protein,enzim vb maddelerin üretimi artar.
Sentrozomda bulunan sentriyoller kendilerini eşleyerek ikişer tane olur.
DNA özel proteinlerle birleşerek Kromatin ipliklerini oluşturur.
Koromozomların DNA ların kendilerini eşleyerek benzerlerini(Kopyalarını)yapar.
-Çekirdek bölünmesi evreleri;
profaz,
-Kromatin iplikleri boyları kısalır enleri kalılaşır ve helezon şeklinde kıvrılarak belirginleşir/Kromozom durumuna geçer.
Kromozomları oluşturan kardeş kromatitleri birbirine bağlayan yapıya sentromer denir.
-Çekirdek zarı erimeye başlar ve çekirdekcik kaybolur.
-Sentriyol çifti zıt kutuplara doğru hareket eder.
metafaz
-Eşlenen kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilerek,zıt kutuplardan gelen iğ ipliklerine bağlanır.
Anafaz,
-Kardeş kromozomları bir arada tutan sentromerlerin bölünmesi ve iğ ipliklerinin kısalması sonucu Kardeş kromozomların biri bir kutba diğeri diğer kutba gider.
Telofaz,
-Kromozomlar çözünerek kromatin ipliklerini oluşturur.
-İğ iplikleri kaybolur.
-Çekirdek zarı oluşmaya başlar.
-Çekirdekcik oluşur.
Sitoplazma bölünmesi;
Oluşan çekirdeklerin etrafında sitoplazma yoğunlaşarak ortadan boğumlanır ve ikiye ayrılır.Bitkilerde sentrozom olmadığından kromozomların kutuplara doğru hareketi sitoplazma hareketi ile sağlanır.
Sitoplazma bölünmesi sırasında da orta palaktan hücre çeperi oluşur.
Bitkilerde büyüme sınırsız hayvanlarda ise sınırlıdır.  
  Mayöz bölünmede,üreme organlarında bulunan 2n koromozomlu ana üreme hücreleri hazırlık evresinde kromozomlarını eşleyerek homolog kromozmları oluşturur.
 
http://www.unalihsan.info/fen/images/biyoloji/mayoz1.bmp
 
 
 
-Mayoz 1/1 de Her biri iki kromatitten(Kardeş Kromatit)oluşan Homolog Kromozomlar(Tetrat/dört kromatin) bir araya gelerek birbirine sarılır(Sinapsis).Kromatitler arasında parça değişimi olur(Krosing ovır).
Krosing ovır olayında kalıtsal özellikleri taşıyan maddeler(Gen) paylaşıldığından çevre şartlarına kolay uyum yapapabilen çeşitli türlerin oluşumunda etkilidir.
-Mayoz 1/2 de Kromozomlar sentromerleri ile iğ ipliklerine tutunur ve hücrenin ekvator düzlemine dizilir.-Mayoz 1/3 de iğ ipliklerinin kısalması sonucu sentromerler ayrılarak homolog kromozomlar biri bir kutba diğeri de karşı kutba çekilir.Mayoz 1/4 de Sitoplazma yeni oluşan iki hücre tarafından paylaşılır.Her hücrede iki kromatitli n sayıda kromozom vardır.
-Mayoz 2/5 de Mayöz 1 de oluşan n kromozomlu hücreler mitoz bölünmeye benzer şekilde Her koromozomu oluşturan kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak iki hücreden n kromozomlu Dört hücre oluşur.
-Yumurta hücrelerinden sitoplazması fazla olan üremede etkili olur.-Canlılarda kromozom sayıları sabit kalması için mayöz bölünme önemlidir.  
Vücüt hücreleri mitoz hücre bölümmesiyle oluşur.
Hayatsal olaylarla görevlidir.
Krozom sayıları 2n (Diploid)dir.
Üreme hücreleri meyoz hücre bölünmesi ile oluşur.
Üreme ile görevlidir.Kromozom sayıları n dir.