Canlılar Hareket Ederler

İrkilme Özelliği

 

-İrkilme uyartıları alıp uyartılara cevap vemedir.su,hava,ses,ışık,ısı,besin vb.uyartıları oluşturur.Bitkilerde irkilme yönelme şeklindedir.Hayvanlarda ise yaklaşma uzaklaşma şeklindedir.Bitkilerde irkilme Endokrın sistemle(Düzenleyici salgılar/Hormonlardan oluşan sistem)kontrol edilir.Hayvanlarda ise sinir sistemi ve hormonlardan oluşan endokrın sistemle kontrol edilir.