Canlılar Solunum Yaparlar

 Solunum,hayatsal olaylar için gerekli enerjiyi oluşturma olayıdır.Sindirilen enerji verici besinlenler hücrede oksijenle yakılarak Hayatsal Enerji oluşturulur.Besinler sindirm organları ile oksijen de solunum organları ile sağlanır.

Solunum organı,oksijeni sağlayan ve atık madde durumunda olan Karbondioksiti dışarıya taşıyan organlardır.Gaz alış-verişi sağlayan organlardır.

Bitkilrde yapraklar,

Memelilerde Akciğerler,

Balıklarda Solungaçlar,

Böceklerde Solunum boruları(Trake)dır. 

 Hücrelerinde mitokodrisi olan bütün canlılar,katalizor görevi gören enzimler bulunduran mavi yeşil algler ve bazı bakteriler oksijenli solunum yapar.

Oksijenli solunum,organik maddelerin oksijen ile CO2 ve H2O ya kadar parçalanması ile enerji oluşturma olayıdır.

Hücreye giren besin maddeleri oksijenle yanarak hücrenin kullanabileceği ATP enerjisine dönüşür.

Glikozdan enerji oluşturulması üç aşamada gerçekleşir.

-Glikoliz,Glikozun sitoplazmada oksijensiz iki pirüvik asite parçalanırken 2ATP harcayarak 4 ATP nın oluşturulmasıdır.

-Krebs çemberi,iki pirüvik asitin oksijenle Co2 ve H2O ya parçalandığı tepkimelerdir.-elektron taşıma sistemleri,suyun parçalanmasından açığa çıkan hidrojenlerin taşınması ile bazı maddeler indirgenir ve yükseltgenir.(elektron alan madde indirgenir elektron veren madde yükseltgenir.)Hidrojenler maddeden maddeye geçerken enerjilerini fosfat bağlarına aktarır.Enerjili hale gelen Fosfat grubu ADP(Adenin Di Fosfat) ile birleşerek ATP(Adenin Tri Fosfat)sentezlenir.Bu olay devam ettikçe enerji dönüşümü devam eder.

Sonuçta bir molekül Glikozdan 40 ATP sentezlenmiş olur.Başlangıçta Glikoliz aşamasında iki ATP harcandığından Net 38 ATP üretilmiş olunur.

C6H12O6 + 6O2+enzim--->6CO2+6H2O + 38 ATP (ekzotermik)    

Canlıların kulandığı enerjinin temel molekülü Adenozin Tri Fosfat(ADP)in 5 C lu şekeri Riboz,Organik bazı Adenindir.Fosfat grubları arasında yükseksek enerjili Fosfat bağları bulunur.Fosfat grubu ekelenince enerji depolanır.Fosfat grubu ayrılınca enerji açığa çıkar.

ADP+P--->ATP -->Fosfat bağlarına aktarılan enerji kullanıldığında bir molekülden

ATP--->ADP+P+7300 Cal.oluşur.  

 

 

Sütün toğurt ya da peynire dönüşmesi,meyve sularının alkolü içeçeğe dönüşmesi,Etil Alkol,Asetik Asit,Laktik Asit,Sitrik Asit,Aseton,Bütanol vb.ürünler bakterilerin Fermantasyono olayı ile üretilir.

Okssijensiz solunum,osijen yokluğunda organik maddeleri,Etil Alkol,ya da laktik Asit vb. ne kadar parçalayarak enerji elede edilmesi olayıdır(Fermantasyon=Mayalanma).

C6H12O6 + Enzim---->2C2H5OH + CO2 +2 ATP şeklinde ifade edilir.  

-Oksijensiz solunum,bazı bakterilerde,mayalarda,oksijen yetersizliğinde kas hücrelerinde görülür.

Oksijenli solunum ise bazı bakterilerde,bir hücrelilerin çoğunda ve çok hücrelilerde görülür.-

Oksijensiz solunum sitoplazmada gerçekleşir ve oksijen kullanılmaz.Oksijenli solunum,Glikozun Pirüvik Asite kadar parçalanması sitoplazmada oksijensiz, sonrası mitokondride oksijenle gerçekleşir.

-Oksijensiz solunumda besinlerdeki kimyasal Bağ enerjisinin % 2-10 nu,Oksijenli solunumda ise % 40 i ATP de depolanır.

-Oksijensiz solunumda Glikoz Etil Alkol,Laktik Asit vb.Organik bileşiklere kadar parçalanır.Etil Akole kadar parçalandığında CO2 açığa çıkar.Oksijenli solunumda ise Glikoz H2O ve CO2 ye kadar parçalanır.

-Oksijensiz solunumda ETS leri görev yapar ve 2 ATP,Oksijenli solunumda bir molekül Glikozdan net 38 ATP oluşur.