Canlıların Sınıflandırılması

Canlılar  Alemi

 -Virusler/DNA ve RNA molekülleri bulunur.

 

 Canlı yapısına girince hızla ürerler.Canlı dışında canlılık özelliği göstermezler.

-Monera(Bakteri çeşitleri)/Maya,çürütme ve havadaki azotu toprağa bağlayan bakteriler faydalıdır.   

 

 

 

-Protista;1-Protozoalar/Tek hücreli hayvanlar

 a)Kamçılılar/öglena,

b)Kökayaklılar/Amip

c)Sporozoalar/sitma mikrobu

d)silliler/Terliksi hayvan

2)Bir hücreli algler/tek hücreli bitkiler  

 3)Cıvık mantarlar/belirli bir hücre şekli olmayançok çekirdekli bol sitoplazmalıdırlar.

-Mantarlar/yapıları gelişmiş olmasına rağmen besinlerini çürütme sonucu hazır geçişme yoluyla alırlar.   

  

 

 -Bitkiler/Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler

Çiçekli bitkiler/açık tohumlular ve kapalı tohumlular

Kapalı tohumlular/Tek çenekli ve çift çenekliler

Çiçeksiz bitkiler/Damarsız ve Damarlı çiçeksiz bitkiler   

 

 -Hayvanlar/Omurgalı ve omurgasız hayvanlar.

 

 Omurgalı hayvanlar/Memeliler,kuşlar,kurbağalar sürüngenler,balıklar

Memeliler/et,ot yiyenler ve diğerleri

Omurgasız hayvanlar/Sölentereler,Süngerler, Solucanlar,Eklembacaklılar,Yumaşakçalar,Derisidikenliler vb.