Bilimsel Çalışma Nedir ?

Bilim, kural haline gelmiş (kesin, değişmeyen) bilgiler topluluğudur.

Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi (Fizik,Kimya, Biyoloji ) vb. 

Bilimsel çalışmalarda anahtar kelime "merak" etmektir.

Canlı ve cansız bütün varlıklar insanoğlunun ilgisini çekmiştir.

Aklımıza birçok bilinmeyen çözüm isteyen sorular(Problemler)takılmıştır.

Bilinmeyenleri çözmeye çalışan bilim adamaları bir çalışma yöntemi izler.

Bilim adamlarının bilimsel bir problemin cevabını bulmak için bilimsel yöntemlere göre yaptığı çalışmalara bilimsel çalışma denir.

Bilimsel çalışma Yöntemleri 

1-İnceleme/araştırma (gözlem ve deney yapmak)

Gözlem, Olayın oluşum şekline dokunmadan objektif olarak izlenmesidir.

Güvenilir değildir. Çükü duyu organları yetersiz ve yanıltıcıdır.

Gözlemler Nitel ve Niceldir.

Ölçmeye dayanmayan (Nitel) gözleme örnek: ısıtılan su kaynar.

Ölçmeye dayanan (Nicel) gözlemlere örnek: Normal şartlarda su 100 0C de kaynar.

Deney, çeşitli araç ve gereçlerle olayın oluşum şartlarını hazırlayarak tekrar edilmesidir.

Deney sonuçlarına güvenilir.

2-Düşünme

3-Sonuca varma ve sonucu diğer olayların sonuçları ile karşılaştırmak 

Öğrenme yöntemimiz; doğada, yaşamımızda merak ettiklerimizi (Cevap isteyen sorularımızı/problemlerimizi) çözümlemek için bir planlama yaparız.

Bilimsel çalışma yöntemlerine göre inceler araştırırız.

Bulduğumuz sonuçları arkadaşlarımızla tartışarak paylaşırız.

Öğrendiğimiz bilgileri yaşantımızın her alanına uygularız.

Öğrenmeye renk katan şey, öğrenme sonucunda insanda uyardığı ilgi,istek,neşe,huzur ya da bir şeyi başarmanın verdiği mutluluktur.