Nasıl Ders Çalışmalıyız
1-Beş duyu ile çalışmak
a)görüyoruz  b)sesli okuyoruz  c)işitiyoruz  d)yazıyoruz 
e)düşünerek beynimizle değerlendiriyoruz.
Not:-Öğrenmeye ne kadar fazla duyu organı katılırsa öğrenme o ölçüde kolaylaşır.
-Beyin aynı anda iki işi yapamaz.
Okuma seviyesi düşük olursa beyin anlama ile değil okuma ile ilgilenir.
2-Günü gününe çalışma:

Konu sınıfta öğrenilir.
Sınıfta öğrenilen konu evde tekrar edilirse unutma önlenir.
Öğrenilecek konu gözden geçirilirse öğrenme kolaylaşır.
Bugün öğrenileler  tekrar, yarın öğrenilecekler gözden geçirilecek.
Not: Öğrenme bir iştir. İş yeri okuldur. İşi yapan öğrencidir.
Öğrenilen bilgilerin uygulama alanı hayatımızdır.
Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için günlük yaşantımızdaki olayların açıklanmasında, yorumlanmasında kullanılmalı, örneklerde uygulanmalıdır.