Madde ve Madde ile Enerji arasındaki ilişkileri inceler  .