Enerji, iş yapabilme yeteneğidir . İşin yerini tutar. İş enerji,enerji iştir. Enerji birimi jouledir. ses,ısı,ışık,kinetik(hareket),elektrik,kimyasal ve nükleer enerji gibi türleri vadrdır. Bir enerji türü iş yapma sırasında bir başka enerji türüne dönüşür.

..._______________O    bilyedeki durum enerjisi

................................|                      düşerek

................................|         W=Gxh şeklinde işe dönüşür

................................|         W =m. g. h                           

................................|                                          

....________________O____ Yere çarptığında ısı ve ses enerjisine dönüşmüş olur.

  Potansiyel Enerji ve Kinetik Enerji  

Potansiyel Enerji, cismin durumundan dolyı sahip olduğu iş yapmaya hazır enerjidir. Ep=m.g.h dır.

Kinetik Enerji,cismin hareketinden dolayı iş yapma esnasında sahip olduğu enerjidir. Ek=1/2mV2 dir.  

Mekanik Enerji ise potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır.

 Kimyasal Enerji   Kimyasal enerji, madde moleküllerini oluşturan atomları bir arada tutan kuvvettir (Kimyasal Bağ). Maddenin elektron sayılarının değişmesiyle enerji dönüşümü olur. Hidrojenle oksijenin elektronlarını ortaklaşa kullanması sonucu kimyasal enerji ısı enerjisine dönüşür. 2H2+O2-->2H2O+ısı  

Güneş ışığı enerjisi, fotosentez olayında yeşil bitkilerin klorofillerindeki elektronları uyarır. Elektronlar bir molekülden başka moleküle geçerek güneş ışığı enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür. Dolayısıyla güneş ışığı enerjisi Glikoz molekülünde Kimyasal enerjiye dönüşmüş olur. Glikoz molekülü solunum olayında oksijenle parçalanarak kimyasal enrjisi hayatsal enerjiye(ATP) dönüşmüş olur. ATP de Hücrelerin kolay kullanabildiği Yüksek Kimyasal enerjili moleküldür.  

Yakacaklar(Odun,kömür,petrol,petrol gazları) Kimyasal erjili moleküllerdir. Petrol dört zamanlı motorlarda önce ısı sonra hareket enerjine dönüştürülür.

Yer yüzündeki enerjinin kaynağı güneş enerjisidir.Güneş enerji nükleer enerjidir.Işı ışınları ve ışık ışınları şeklinde yer yüzüne ulaşır.

Petrol, hayvan ve bitkilerin kalıntıları uzun yıllar sonucu ısı ve basıncın etkisi sıvılaşarak taşların gözeneklerine dolmasıdır.

Kömür,Bitki kalıntılarını bakterilerin çürütmesi ile uzun yıllar sonucunda gaz çıkışı ile karbon miktarının artmasıdır.