Nükleer Enerji

Nükleer enerji çekirdek değişmeleri(Tepkimeleri)sonucu oluşan ısı ve yüksek enerjili ışınlar(Radyasyon)dır.
Kimyasal tepkimeler, é sayılarının değişmesi sonucu oluşur ve oluşan enerji azdır.
Kimyasal tepkimelerde çekirdek değişmediği için kütle korunmuş olur.
Çekirdek tepkimelerinde çekirdek dağıldığı için kütle ortadan kalkar başka elementlerin çekirdeklerine dönüşür.
Bu durumda açığa çıkan enerji kontrol edilemeyecek kadar büyüktür.
Çekirdek tepkimeleri Nükleer fisyon(bölünme/parçalanma) ve
Nükleer Füzyon(birleşme/kaynaşma)şeklinde olur.
Nükleer füzyon:
iki küçük çekirdeklerin birleşmesi sonucu büyük bir çekirdeğe dönüşmesi ile olur
       2 1 1 H +2 1 1n-------->2 4He+Enerji 
görüldüğü gibi 2H atomunun çekirdeğine 2 nötron kazandırılırsa Hidrojen helyuma dönüşür.
Hidrojen bombası.
Güneş enerjisi de bu şekilde olur.
Güneşin %80 hidrojen,%18 helyum dur.
Bu çekirdek tepkimesi bir milyon 0C  gerçekleşebilir.
Oluşan enerji çok fazla olduğundan kontrol altına alınamamaktadır.
Nükleer fisyon:
Kararsız büyük çekirdeklerin küçük çekirdeklere dönüşmesidir.
 1 11n +92235U--->56139Ba +3694Kr +3 01n +Enerji
                                                                 
Görüldüğü gibi Uranyum nötron bombardımanı ile Baryum ve Krıpton çekirdeklerine dönüşmüş olur.
Oluşan enerji,nükleer füzyona göre az olduğundan kontrol edilebilinir.
Nükleer elektrik santrallerinde ısı enerjisi bu yolla elde edilir.  
 Radyoaktivite.
 Kararsız çekirdek yapısına sahip olan elementler
(Nötron sayıları proton sayılarına göre çok fazla olan element atomları)
Kendiliğinden
Alfa,Beta,Gama,pozitron denilen yüksek enerjili ışınlar yayarak başka elementlerin çekirdeklerine(kararlı çekirdek) dönüşür.
Bu olaya radyoaktivite denir.
Bu özelliği gösteren elementlere de radyoaktif elementler denir.Uranyum;Thoryum,Radyum,plutonyum vb.
-Alfa ışınları(alfa tanecikleri)çekirdekten dışarıya salınan(+) yüklü Helyum çekirdekleridir.
-Beta ışınları(beta tanecikleri)çekirdekten dışarıya salınan(-)yüklü elektron parçacıklarıdır.
-Gama ışınlar(gama tanecikleri)çekirdekten dışarıya salınan kütlesi olmayan yüksek enerjili norön taneciklerdir.
-Pozitron ışınlar(pozitron tanaecikleri)çekirdekten dışarıya salınan (+)yüklü elektronlardır.
Canlıların hücre yapılarını bozan bu yüksek enerjili ışınlara radyasyon
(Radyoaktif serpinti)da denir.
Gama ışınları, diğer ışınlara göre yüksek enerjili,elektromanyetik ışınlardır.elektrik ve manyetik alandan saparlar.dalda boyları kısadır.
Diğer ışınlar elektrik ve manyetik alandan sapmazlar.
Bilimsal çalışmalarda Radyo aktiviteden yararlanılır.
Çeşitli elementlerin Radyoizopları yapay olarak elde edilerek hastalıkların teşhis ve tedavisinde(Nükleer Tıp),
yerkürenin yaşını ve yapısının tesbitinde,köprü ve binaların sağlamlığının tesbitinde ,bitkilerin büyümesinde hangi maddelerin etkili olğunu vb.araştırmalarda kullanılır.