vb.araştırmalarda kullanılır.   

Ses Enerjisi

Ses,maddelerin çeşitli şekillerde titreşimi sonucu oluşan enerjidir.
Bu enerji titreşimin oluştuğu maddenin çevresindeki hava moleküllerini sıkıştırıp seyrekleştirir.
Böylece ses dalgalar halinde her yana yayılmış olur.
Titreşen bütün maddeler havada dalga hareketi oluştuturur.
Kulağımıza gelen dalgalardan algılaya bildiklerizi ses olarak işitiriz.
İnsan kulağı 16 Hz-20000 Hz arası frekanslı seslere duyarlıdır.
Sesin havada yayılama hızı 340 m/s dir.
Sesin suda yayılma hızı 1500m/s dir.
Tahta ve cam da yaklaşık olarak 5500m/s dir.
Demirde ise 5800m/s dir.Boşlukta ses yayılmaz.
Frekans (Hertz),titreşen maddenin 1 s deki titreşim sayısıdır.
Titreşen telin boyu kısaldıkça frekası çoğalır.
Tel inceldikçe ve gerginliği artıkça da frekansı çoğalır.
Frekansı çok olan sese yüksek(tiz,ince),frekansı az olan sese alçak(kalın,pes)ses denir.
Değişik çalgılar,eşit şiddet ve yükseklite se çıkardıkları zaman,sesleri farklı olur.
Bu özelliğe sesin tınısı denir.
Tını çalgının yapısından kaynaklanır.
Titreşen meddenin ilk hali ile son hali arsındaki uzaklığa genlik deneir.
Genlik fazla olursa ses şiddetli az olursa zayıftır.
Sesin şiddeti desibel(dB)ile değerlendirilir.
Yansıyan ses dalgalarından yararlanarak deniz derinliği ve uzaklık ölçülebilir.
İşitme olayı ses ile gerçekleşir.
Sesten Haberleşmede yararlanılır.