Kuvvet,duran bir cismi hareket ettiren,hareketteki bir cismi durduran,hareketlinin hızını,yönünü değiştiren,cisme şekil biçim değişikliği veren etkilerdir.

Kuvvet miktarı(şiddeti)esneklik özeliği olan maddelerden yararlanılarak ölçülür.

Esneklik özelliği,kuvvet etkisinde maddelerin şekil değiştirmesi,etki kalkınca eski haline dönme özelliğidir.

Kuvvet şiddetinin birimi Newton' dur.

Kuvvetin şiddeti yaptığı şekil değişikliği ile doğru orantılıdır.

Kuvvet miktarını ölçen araç olan dinamometre,bir yay(esnek madde)ve bir göstergeden oluşur.

Yaya asılı 1 Kg lık bir kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin şiddeti yayda yaptığı şekil değişikliği 9.81 N luk kuvvetin şiddetine karşılıktır.

Kuvvet vektörel bir büyüklüktür.

Kuvveti belirtmek için;doğrultusu,yönü,uygulama(Tatbik)noktası ve şiddeti(miktarı)bilinmelidir.

Buna göre kuvveti yönlendirilmiş bir doğru parçası olan vektörle gösteririz.

Vektörün uzunluğu kuvvetin miktarı ile orantılı olarak gösterilir.

Doğu.............X---.---.---.---.---.-->...........Batı

                       A ........F=6N

Belirtilen kuvveti okuyalım.

Doğu-Batı Doğrultusunda Doğu yönünde A noktasına 6 N şiddetinde bir kuvvet uygulanmıştir.

Görüldüğü gibi F kuvvetinin

Doğrultusu Doğu-Batı,

Yönü Doğu,

Uygulama noktası A,

Şiddeti 6 N dur.    

 

Bileşke kuvveti  

Bir noktaya uygulanan kuvvetlere bileşenn kuvvetler denir.

Bileşen kuvvetlerin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvveti denir.

(Bileşke kuvveti,bileşen kuvvetlerin yerine geçer)

Bileşke kuvvetinin büyüklüğü bileşen kuvvetlerin büyüklüğüne ve uygulanış biçimine bağlıdır.

Bir noktaya(cisme)bir kuvvet uygulanmış ise,nokta uygulanan kuvvetin doğrultusunda ve yönünde hareketeder.Bir noktaya birden fazla kuvvet uygulanmışsa uygulanan bileşen kuvvetlerin bileşkesi doğrultusunda ve yönünde hareket eder.

Buna göre:

1-Doğrultuları ve yönleri aynı olan bileşen kuvvetlerin Bileşke kuvveti,aynı uygulama noktasında aynı dğrultuda,aynı yönde,şidetlerin toplamına eşittir.

 

 

R=F1+F2 dir

2-Doğrultuları aynı yönleri zıt olan bileşen kuvvetlerin bileşke kuvveti,aynı uygulama noktasında,aynı doğrultuda,Büyük kuvvetin yönünde,şiddetlerin farkına eşittir.

F1>F2 ise

 

 

R=F1-F2 dir

 R=5N-3N  

R=2 N dur.

3-Doğrultuları ve yönleri farklı(Kesişen)bileşen kuvvetlerin bileşke kuvveti,bileşenlerin paralelkenara tamamlanması ile elde edilen paralel kenarın başlangıç noktası köşegenin vektöreluzunluğudur.  

   

NOT:Bileşen kuvvetler arasındaki açı büyüdükçe bileşke kuvveti küçülür.

Açı küçüldükçe bileşke kuvveti büyür.

Bu durumda doğrultuları ve yönleri aynı olan kuvvetlerin bileşkesi en büyük,doğrultuları aynı yönleri zıt olan kuvvetlerin bileşkesi en küçüktür.

Değişik açılarda çok sayıda bileşen kuvvetlerin bileşke kuvetini bulmak için,

 Koordinat eksenleri üzerindeki dik iz düşümleri alınarak,aynı doğrultu ve aynı yönlü veya aynıdoğrultu ve zıt yönlü bileşen kuvvetler durumuna getirlir.

 4-Paralel ve aynı yönlü bileşen kuvvetlerin bileşke kuvveti,aynı doğrultuda,aynı yönde,şiddeti toplamlarına eşit olup, uygulama noktası ikisinin arasnda büyük kuvvete yakındır.

Uygulama noktasının yeri Denge şartından bulunur.

F1xAO=F2xOB dir.

5-Paralel ve zıt yönlü bileşen kuvvetlerin bileşke kuvveti,aynı dğrultuda, uygulama noktası büyük kuvvetin dışıda,büyük kuvvetin yönünde,şiddetlerin farkına eşittir.

Uygulama noktası Denge şartından bulunur.

F1xAO=F2xOB dir.  

 

 

Paralel ve zıt yönlü kuvvetlerde döndürme etkisi olur.

Dengeleyici Kuvvet,Bileşke kuvveti  ile uygulama noktası,doğrultusu,miktarı aynı yönü zıt olan kuvvettir.