Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri
Her maddenin kendine has(özgü) özellikleri vardır.

1-Fiziksel Özellikler:

Renk, koku, tat,şekil,sertlik,esneklik,genleşme,yoğunluk(öz kütle),çözünürlük,

Erime ve Donma sıcaklığı,Kaynama sıcaklığı,ısıyı ve elektriği iletme,Fiziksel hal/katı,sıvı,gaz, vb. Maddenin Fiziksel Özelliklerini Oluşturur.

Maddenin fiziksel özelliklerinin değişmesine Fiziksel değişme(Fiziksel olay)denir.

2-Kimyasal özellik: Maddenin iç yapısı (elektrona ilgisi) ile ilgili özellikleridir.

Oksijenle birleşmesi(yanma/paslanma),bir başka madde ile bir araya gelerek değişik bir başka madde oluşturmaları(Bileşik). Kendisini oluşturan elementlere ayrışması(çürüme-bozunma) vb. Maddenin Kimyasal Özelliklerini Oluşturur.

Maddelerin Kimyasal Özelliklerinin değişmesine Kimyasal değişme(Kimyasal olay)denir.  

 

Kütle ile ağırlık arsında ne fark var?

 Kütle madde miktarıdır. Molekülerin toplamından oluşur.

Ağırlık ise kuvvettir. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine eşittir.

KÜTLE ÇEKİMİ KUVVETİ

İki kütle arasında az ya da çok birbirine uyguladıkları bir çekim kuvveti vardır.

İki kütle arasındaki çekim kuvvetine Kütle Çekimi Kuvveti denir.

Kütleler birbirine eşit miktarda kuvvet şiddeti uygular. Biri diğerine ne kadar bir kuvvet miktarı uygularsa diğeri de ona aynı miktarda uygular.

Ancak hareketin yönü büyük kütleden yanadır.

İki kütle arasındaki Kütle Çekimi Kuvveti;

a)Kütle büyüklüğüne bağlı olup, kütle büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

b)Kütleler arasındaki uzaklığa bağlı olup, uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

      m1x m2
F= -------------- dir.
         d2

Buna göre yerküre 1Kg lık bir kütleye 9.81 N şiddetinde bir kuvvet uygular.

Buna aynı zamanda yer çekimi ivmesi denir g=9.81 N/Kg dır.Yerküre kutuplardan basık olduğundan maddenin bulunduğu yere göre Kütle Çekimi Kuvveti yani ağırlığı değişir.

1-Kütle madde miktarıdır, ağırlık ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.

2-Kütle miktarı bulunduğu yere değişmez, ağırlık ise Kütlenin bulunduğu yere göre değişir.

3-Kütle birimi Kg olup, Skaler bir büyüklüktür,

Ağırlık birimi Newton olup, vektörel bir büyüklüktür.   

Yoğunluk(öz kütle)

Yoğunluk, birim hacmindeki kütledir. Yani 1 cm3 hacmindeki maddenin kütlesidir.

1 cm3 hacmindeki maddenin kütlesine bulmak için o maddenin kütlesini hacmine böleriz.

Tanıma göre

Yoğunluk=Kütle/hacim ifadesi yazılır.

Suyun yoğunluğu 1 g/cm3 tür(1 cm3 hacmindeki suyun kütlesi 1 g dır. anlaşılır)

Buna göre kütlesi 780 g , hacmi 100 cm3 olan maddenin yoğunluğunu bulalım ve cinsini belirtelim.

Kütle=780 g

Hacim=100 cm3

Yoğunluk(1cm3 ün kütlesi)=?

Yoğunluğun kısaltılmış ifadesini yazar verilenleri yerine koyarsak;

Yoğunluk=Kütle/Hacim

Yoğunluk=780 g/100 cm3

Yoğunluk=7.8 g/cm3 buluruz.

Yani hacmi 1 cm3 olan maddenin kütlesi 7.8 g dır.

Bütün maddeler için ayrı böyle bir çalışma yaparsak her maddenin 1cm3 ünün   kütlesi  farklı olduğu görülür.

O halde yoğunluk, maddelerde ayırt edici bir özelliktir.

Bir maddenin yoğunluğunu bularak cinsini söyleyebiliriz.

Buna göre yukarıdaki örnek madde demir maddesidir.   

Özgül ağırlığı (öz ağırlık),birim hacmindeki ağılıktır. Yani 1cm3 hacmindeki maddenin ağırlığıdır.

Bu tanıma göre:

Öz ağırlık=Ağırlık/Hacim ifadesi yazılır.

Suyun Öz ağırlığı,0.01 N /cm3 tür.(1 cm3 hacmindeki suyun ağırlığı 0.01 N dur anlaşılır)