Maddelerin Temel Özellikleri

1-Her maddenin bir kütlesi vardır.

Kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Molekül/Tanecik sayısı ile ilişkilidir.

Kütle birimi Kg dır.Eşit kollu terazi ile ölçülür.

Kütle temel büyüklüklerden olup, Skaler bir büyüklüktür.

2-Her maddenin bir hacmi vardır.

Hacim, maddenin kapladığı yerdir.

Hacim üç boyutlu olup, temel büyüklük olan uzunluk büyüklüğünden türemedir.

Hacim birimi M3 tür. Sıvı ve gazlar için 1dm3=1 lt kullanılır.

Düzgün/geometrik şekilli katıların hacimleri Matematiksel yola bulunur.

Küp şeklinde olan katıların kapladığı yer =a.a.a=a3 tür.Dikdörtgenin hacmi=a.b.c dir.

Sıvıların hacimleri, sıvılar bulundukları kabın şeklini aldığından geometrik şekillerle ölçülür.

Düzgün olmayan katıların hacimleri, şekilsiz katı, sıvı içine batırılır, taşan sıvının hacmi ölçülerek bulunur.

Aynı anda iki madde bir yeri kaplayamaz/dolduramaz özelliğinden yararlanılır.

Gazların hacimleri ve şekilleri belirsiz olduğundan bulundukları kabın hacmine eşit hacimde olurlar.

Normal Koşullarda/Oda sıcaklığı ve bir Atmosfer basıncında bazı maddeler katı, bazıları sıvı veya gaz halinde bulunur.

Ancak, her madde çevre şartları etkisi ile/ısı, basınç vb. her üç halde de bulunabilir.

Su maddesi normal şartlarda sıvıdır. 0 0C nın altında katı/buz,100 0C nın üstünde gaz/su buharı şeklinde bulunur.

Normal şartlarda hava gaz halinde bulunur.Ancak, basınç artırılıp/yüksek basınç altında soğutulursa sıvı ve katı /Kuru buz haline geçer

3-Her madde tanecikli/Moleküllü bir yapıya sahip olup, moleküller arasında az çok boşluklar bulunur.

Molekül, maddenin bütün özelliklerini taşıyan ve atom denilen taneciklerden oluşan en küçük yapı/birim dır. Molekül aynı cins veya ayrı cins atomlardan oluşabilir.

Molekül, aynı cins atomlardan oluşuyorsa element molekülü,farklı cins atomlardan oluşuyorsa bileşik molekülü adını alır.

Katı durumunda bulunan maddeleri oluşturan moleküller/tanecikler birbirine sıkıca bağlıdır.Moleküller arasında az boşluk vardır.Bu nedenle katıların hacimleri ve şekilleri belirlidir.

Sıvı durumunda bulunan maddeleri oluşturan moleküller gevşektir.Moleküller arasındaki boşluklar katılara göre fazladır.Moleküller birbiri üzerinden kayarak bulundukları kabın şeklini alırlar.Bu nedenle sıvıların hacimleri belirli/ sıkıştırılamaz şekilleri ise belirsizdir.

Gaz durumunda bulunan maddeleri oluşturulan moleküller birbirinden bağımsızdır.Moleküller arasındaki boşluklar çok fazladır.Bu nedenle gazların hacimleri ve şekilleri belirsizdir.Bulundukları kabın şeklinde ve hacminde olurlar

4-Her madde eylemsizlik özelliğine sahiptir.

Eylemsizlik, maddenin hareket durumunu korumak istemesi özelliğidir.

Her madde hareket durumunu bozmak isteyen etkiye/kuvvete karşı koyar/direnir.

Eylemsizlik kütle büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

Eylemsizlikten yararlanılarak roketler, uydular,emniyet kemerleri vb. geliştirilmiştir.