اَسْتَغْفِرُ الله. اَسْتَغْفِرُ الله. اَسْتَغْفِرُ الله . اَلْعَظِيم اَلْكَرِيم اَلَّلذِي لاَ اِلاَهَ اِلاّهُوَ . اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ .وَاَتُوبُ اِلَيْكَ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُُورًا نوَاَسْاَلُهُ لتََّوْبَةَ وَلْمَغْفِرَةَ وَلْهِداَيَةَلَناَ اِنَّهُ هُوَ لتَّوّاَبٌ رَحِيمُ

Estağfirullâh Estağfirullâh Esteğfirullâh. El-Ğazîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hû. el-Hayyul-Gayyûmü ve etûbu ileyk. Tevbete ğabdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.

" Kısaca Estağfirullahel aziyme ve etübü ileyh. Etübü/Tevbe,Pışmanlık duyma,hatadan dönme . Estağfirullah/istiğfar,Allahtan af dileme,bağışlanmayı istemedir.

Dua

Tevbe İstiğfar

 

 

اَسْتَغْفِرُ الله. اَسْتَغْفِرُ الله. اَسْتَغْفِرُ الله . اَلْعَظِيم اَلْكَرِيم اَلَّلذِي لاَ اِلاَهَ اِلاّهُوَ . اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ .وَاَتُوبُ اِلَيْكَ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُُورًا نوَاَسْاَلُهُ لتََّوْبَةَ وَلْمَغْفِرَةَ وَلْهِداَيَةَلَناَ اِنَّهُ هُوَ لتَّوّاَبٌ رَحِيمُ

-Estağfirullâh Estağfirullâh Esteğfirullâh. El-Ğazîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hû. el-Hayyul-Gayyûmü ve etûbu ileyk.

Tevbete ğabdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.

" Kısaca Estağfirullahel aziyme ve etübü ileyh. Etübü/Tevbe,Pışmanlık duyma,hatadan dönme . Estağfirullah/istiğfar,Allahtan af dileme,bağışlanmayı istemedir.

Tevbe istiğfar dudsının Türkçe karşılığı: "Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem'dir.

Tecdidi iman :İmanı yenileme,

Amentü billahi ve bima cae min indillah ğala muradillahi Amentü birasülillah ve bima cae min ğindi rasülillah ğala muradi rasulülahi

Amentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusülihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevti Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh

Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâ­ne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ-ilâhe illallah Muhammedün re­sûlullah

 

Tecdidi iman :İmanı yenileme

 

Îmân esaslarının yenilenmesi, tazelenmesi ve tekrar eski haline dönüştürülmesi demektir. Şüphesiz ki îmânın tazelenmesinden öncelikli olarak anlaşılması gereken, dinden çıkan bir kişinin yeniden mümin olmasıdır. Zira çeşitli sebeplerle îmânın izalesine sebep olacak bir teşebbüste bulunan kimse, pişmanlık anında tekrar îmân ederek Müslüman olur. Ayrıca kelime-i tevhidi sık sık getirmek ve mevcut îmânına süreklilik kazandırmak amacıyla zaman zaman tecdid-i îmân yapılması Müslümanlar arasında teamül haline gelmiştir. Hz. Peygamberin "îmânlarınızı yenileyiniz" sözü üzerine, "nasıl yenileyeceğiz?" diye sorulmuş, cevaben, "kelime-i tevhidi çokça söyleyerek yenileyiniz." buyurmuştur (Ahmed ibn Hanbel, 2/359).