Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resûlüllah
Şahitlik ederim Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim Muhammed O'nun elçisidir.