Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Soğanlı Dağı geçidi tepesinin yüksekliği 2330 m.dir. Yağmurun, bulutların, dumanın (sis) tepeyi aşıp ovaya varamadığı, üstündeki güneşin süzülüp Ogeneye inemediği yerdir Soğanlı Dağı. Soğanlı dağının kuzeye bakan yamacı, coşkun akan sularla, engin kayalıklarla, gür ormanlarla denize iner. Güneye bakan yamacı ise şırıldayarak akan sularla, bozkırlarla, kadife görünümlü topraklarla ovaya uzanır. Soğanlı dağının kuzeyi Trabzon, güneyi ise Bayburt, Trabzonlu denizi, Bayburtlu ovası ile övünür. Vadilerde yamaçlarda kalan Çaykaralılar da engin kayalıkları, gür ormanları, gürül gürül akan dereleri, gönül uyandıran yaylaları ile övünür. Övünmek insana güven getirir. Biz de Köyümüz ve Köylümüzle övünelim...

 
Soğanlı Derebaşı Geçidi