İnsan olmanın bilincindeyiz.

Köylümüz asildir ve yüksek karakter sahibidir. Köyümüzden ziyade köylümüzü seviyoruz. Köylümüz, yeterince medrese, okul okumamış, eğitim görmemiştir. Erkeği hep gurbet gezmiştir. Kadını çocukları ile bahçe ve hayvanlarına bakmıştır.

Köylümüz, cömerttir, merttir, gözü toktur. Zengini bölüşmesini, fakiri sabretmesini bilmiştir. Yoksulluğa isyan etmemiştir. Var olanla yetinmesini, yokluk içinde mutlu olmasını becerebilmiştir. Köylümüz, çok çalışkandır ve hep çalışmıştır. İşini bilmiştir. Boşa da olsa emeğini esirgememiştir. Köylümüz, hiç değişmemiştir. Hayat şartları özünü bozamamıştır. Bu önemli bir sosyolojik olgu, fark edilmesi zor bir gerçektir. Köylümüz,yalan söylemez,hırsızlık yapmaz,dolandırıcılık bilmez,,içkiye kumara düşkünlüğü yoktur,zina yapmaz,komşusuna zarar vermez.Kısacası mahkeme kapısı tanımaz(Kan davası,arazi anlaşmazlığı,boşanma davası,kamu davası vb...yoktur da ondan-istisnalar kaideyi bozmaz).Bölgede herkes kendini güven içinde hisseder.Devletine milletine bağlı,kendisine ve insan haklarına hep saygılı olmuştur. Köylümüz, etnik kökenleri bilinmeyen insanların(yerli halk, çevreden gelen hristiyan ve müslüman),inancı ve kültürü aynı çok farklı bir ruhu(insanlığı) oluşturabilmiş ve yaşatmasını becermiştir.

Trabzon tarihine bakıldığında Trabzon ve çevresi, M.Ö 800,M.S 2000 toplam 2800 yıl,

Medler, Persler, Pontuslar, Makedonyalilar, Romalılar, Bizanslılar,Komnenler,Selçuklular,Araplar, Anadolu Beylikleri,

Ermeniler, Ruslar saldırısına sahne olmuş, yakılmış-yıkılmış, yapılmış-onarılmış, göç almış-göç vermiş, altı üstüne gelmiştir. Ancak bir yeri var ki hiç yara almamış, bozulmamıştır. Orası da Çaykara ilçesidir.Bir örneği de Ogenedir.

Bundandır ki Ogenelilerin insanlığı da bozulmamıştır. Saf ve temiz kalmışlardır. Köyümüz ve köylümüzle ne kadar övünsek azdır.