Cumhuriyet öncesi ve 1933 yılına kadar camilerde oluşturulan medreselerde belirli kimseler eğitim ve öğretim görüyordu.1933 yılında bugünkü üç köyün merkezi olan Köknar Köyünde üç yılda mezun veren ilkokul /Halk Evi-Bayramoğlu Han'ı binasında açılmıştır. Daha sonra 1936'da yapılan iki sınıflı okula taşınmıştır. Öğrenci sayısı artınca Karaçam ve Uzuntarla köylerine de birer ilkokul açılmıştır.1972 yılında Köknar Köyü merkezde yapılan Ortaokul  binası 1973'te faaliyete girdi.1976 yılında Karaçam Beldesinde ortaokul açılmıştır. Günümüzde ise her mahallede ilköğretimin birinci kademesi, Köknar Köyü ve Karaçam Beldesinde ikinci kademe okulları ile eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Türkiye genelinde bölgemizde okullaşma erken yıllarda olmasına rağmen yüksekokul mezunu sayısı azdır.(Göçle birlikte sayıları artmıştır.) Bunun nedeni ekonomik zorlukların yanında ulaşım güçlüğüdür. Tabi ki gurbetin de etkisi olmuştur. Bölge halkı için bir erkek evlat bir servettir Ekonomik şartlar ve ulaşım güçlüğü eğitim ve öğretimi etkileyince kültürümüze de etkili olmuştur. Ancak köylümüzün görgüsü oldukça yüksektir. Akıllı ve becerikli gurbetçi erkeklerimiz bulundukları ülke ve illerden oldukça etkilenmişlerdir, Şöyle ki; dışarıya ramazanlığa giden hafızlar zengin ve görgülü insanlarla, imamlığa giden hocalar o yörenin ileri gelenleri ile vasıflı isçilerimiz(inşaatçı, operatör vb...)mühendis ve benzerleri ile muhatap olmuşlardır.Vasıfsız isçilerimiz çay fabrikalarında vb. yerlerden yararlanmışlardır.Hele 1968-1970 yıllarında yurt dışına çalışmaya giden emekçilerimize çok şey borçluyuz.Ekonomik katkılarının yanında Avrupa’nın tekniğini de getirdiler ülkemize. Çalıştıkça horlandılar, sömürüldüler. Sadece bölgelerinin değil Türkiye’nin de lokomotifi olmuşlardır. Onlarla gurur duyuyoruz.Tabi ki gurbetçisini bekleyen evinin direği, çocuklarının annesi olan kadınlarımızla da.

 
DİL; halkın dili, köken itibari ile Latincenin, Arapçanın, Farsçanın kaynaştırılması ile oluşturulmuştur. Kelime sayısı çok az yazım dili olmayan bölgeye has konuşma dilidir. Bu nedenle günümüzde unutulmuştur.
 
MÜZİK; anonim manilerden oluşur.
 
FOLKLÖR; kaval eşliğinde horon
 
YEMEKLER; Mutfağımız zengindir. Tere yağı, süt, peynir ve unu bulunan ailelerde açlık yaşanmamıştır. - Çok özel yemeklerimiz, Kaymak veya tereyağı kuymağı, Mıhlama, kaymak, bal, tereyağında yumurta -cemiyetler için: çorba, etli yemekler, makarna, pilav, komposto, bal yağ karışımı,bal yoğurt karışımı -sıradan yemekler: eritilmiş tere yağı,süt,yoğurt ile yenilen haşıl/Mısır unundan özel olarak yapılma,ayranlı veya sütlü malez/Mısır veya buğday unundan özel olarak yapılma muhallebiye benzer),peynir ve turşu/fasulye-pancar ile yenen patates/ haşlama-fırında,lahana yemekleri/çorbası,türlüsü,dolması vb.,kabak,fasulye yemekleri, buğday ve arpa tanelerinden veya kavrulmuş unundan özel yapma çorbalar,pilav,makarna,süt veya yoğurt içine ufalanmış mısır ekmeği,Tere yağı peynir ile karıştırılmış sıcak mısır ekmeği püresi,patates püresi ve benzerleri... Koyun, sığır, dana eti kavurması vb.

 

Okulumuz:

 

Kurumun Misyonu :*Okulumuz;Atatürk’ün işaret ettiği “Çağdaş uygarlık düzeyi” ne ulaşmayı hedefleyen dinamik gençler yetiştirmek, *Türk milli eğitiminin genel amaçlarında ifade edildiği gibi;vatanını,milletini seven,milli,insani,ahlaki ve kültürel değerlerimize sahip çıkan gençler yetiştirmek, *Okulumuz;bir üst okul konumunda olan Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen ve diğer mesleki ve genel liselere iyi öğrenciler yetiştirmek için vardır. *Okulumuz;Atatürk’ün “En büyük eserim”dediği ve Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan,onu koruyup kollayan planlı ve programlı bir yaşam tarzını benimseyen gençler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumun Vizyonu:

*Öğrenci merkezli bir eğitimi benimsemek. *Sorumluluk,dürüstlük,sevgi,saygı ve hoşgörü kavramlarını kurumun temel değeri saymak. *Milli ve manevi değerlerini koruyarak,gelecek yüzyılların ihtiyaçlarını bilen ve ona göre hazırlık yapan nesiller yetiştirmek. *Okulunu seven,öğrenerek gelişmekten zevk alan öğrenciler yetiştirmek. *Her öğrencinin ilgi duyduğu ya da güçlü olduğu yanı keşfetmek.

Okulumuzun şübe sayısı 8 ve bir ana sıfına sahiptir.2 yönetici,9 öğretmen ve 1 personel mevcüttur.Öğrenci sayısı 131 dir.

Yerleşim Yerindeki Kiralık Konut Durumu:

Yerleşim yerinde kiralık konut bulma sorunu yoktur.

Elde Edilen Başarılar:

Her yıl değişik ad altındaki Anadolu Liselerine öğrenci yerleştirilmektedir.

 

Sağlık Ocağımız:

Sağlık Ocağı uzuntarla sağlık evi ve köknar sağlık evinden oluşur.4 lojmanı vardır.köknar 1066 ve Uzuntarla 347 toplam 1413 nüfusa hizmet vermektedir.

 

Düğün Salonumuz:

1970li yılların Ortaokul binası,günümüzde düğün salonuna dönüştürülmüştür. Nerden Nereye vardığımızı anlatmaya ne zaman ne de kelimeler yeterlidir. Bu değişim sanıldığı kadar çok uzun zaman içinde de olmamıştır.Çok kısa zaman diliminde/35 yıl içinde hızlı bir değişim yaşandı Ogenede.Her şeyimizle övündüğümüz gibi artık Düğün Cemiyetlerimizle de övünür olmaya başladık.