Köknar Köyü/Aşağı Ogene bölgesinde Trabzon Sancağına ait 1583 tarihli Tahrir ve Sicil kayıtlarına göre müslüman hane sayısı 14 nüfusu ise 72 dır. hristiyan hane sayısı 37 nüfusu ise 185 dır.  Ogene ile ilgili ilk kayıt 1528 tarihli olup, burası yaylanın yanında mezra olarak kaydedilmiştir. Ogene mezrasının Hızır adlı sipahinin timarı olduğu görülmektedir. Bu mezranın yeni iskana açıldığı “hariç ez-defter” kaydından anlaşılmaktadır.  1486 yılında Çaykara bölgesinde üç yerleşim birimin olduğu/Holayisa,Gorgoras ve Paçan,1515- 1520 sayımlarında değişmediği,1554 yılı sayımında 9,1583 yılı sayımında 10 olduğu yazılıdır.  Bu olgu,Prokopiusun "Yapılar" adlı eserini yorumlayanların düşüncelerini DESTEKLEMEMEKTEDİR. Ogene ile Okenitiyi ilişkilendirmek yanlıştır .Oçena zamanla Ogene olmuştur. Bölgede Yunan /Pontus, Rum,Bizans kültürünün izlerinin görülmesi,etnik kökenini,Yunan Kolonisinin uzantısı şeklinde değerlendirmek yanlıştır.Koloni ile ticaret yapanlar,iç içe yaşayanlar uzantı olmuyor da yüz kilometre içerde/ki,o dönemde öyle bir yerleşim biriminin olabileceği düşünülemediği halde uzantı sayılıyor.Pontus,Rum,Bizans kültürünün izlerinin görülmesi,Osmanlı döneminde islamlaştırılan hristiyan halkın kültürüne baskı yapılmamamsından kaynaklanmıştır. Halkımızın Trabzonda ticaretle uğraşan Yunan kolonisinin uzantısı olması mümkün değildir. Ogene nin tamamının sonradan dışarıdan gelen hristiyanların ve müslümanların yerleşimi ile hayat bulduğu, Trabzon un tarihini belirten kaynaklardan anlaşılır.

 

Özetle,Trabzon ve çevresinde hüküm süren İmparatorlulukların etnik kökenleri ve dönemleri şöyledir: Trabzonun bilinen tarihi Milattan Önce 8.yy.kadar uzanır. Medler ve Persler/İran/M.Ö 9.yy-M.Ö 330

 

Roma ve Bizans/Yunan/M.Ö 4.yy-M.S 1461

 

Persler ve Roma donemi Pontos Krallığı/İran-Yunan/M.Ö 3.yy-M.S 63

 

 Rum İmparatorluğu/İran-Yunan-Laz-gürcü-Ermeni/M.S 1200-M.S1461

 

Osmanlı İmparatorluğu/Etnik grupların tamamı/M.S 1461-M.S 1923

 

Türkiye Cumhuriyeti/Etnik grupların tamamı/M.S 1923 .....?

 

NOT:Olaylar içiçe geliştiği için dönemleri belirten tarihler de içiçedir.Olayları netleştirmek için birçok anahtar cümle gereklidir.

 

1-M.Ö 8.yy da bölgede bilinen,Pers İmparatorluğundan bağımsız,kendi yasaları ile yönetilen,dilleri ve gelenekleri farklı yerli halklar var idi.

 

2-Bölgede adı geçen yerli halklar ve yaşadıkları yerler:

 

 a-Kolkhlar:Trabzon ve Giresun sahilinde.

 

b-Macronlar:Trabzon ve Giresun sahilinin iç kısımlarında.

 

c-Diriller ve Tzaniler:Trabzonun yüksek kısımlarında,dağlarda.Güney doğuda Tzaniler,Güney batıda Diriller.

 

 d-Mossoyikler ve uyrukları Khalybler:Giresun Ordu arasında.

 

 e-Tiberanler:Ordu sahilinde

 

f-Khalybler:Batı Anadoluda.Pers valiliğine bağılı idiler.

 

3-M.Ö 7.yy Ege denizi kıyısında yaşayan Miletli denizciler/yunan,Sinopta Miletli kolonisni kurarlar./ticaretle uğraşan Miletli göçmen topluluğu.

 

M.Ö 756 yılında Sinoptan gelen Miletli göçmenler Trabzonda Trabezos,Giresunda Kerasos,Orduda Katyora kolonilerini kurarlar.

 

4-Roma ve Bizans İmparatorluklarının yayılmacı emelleri,bölgeyi Perslere karşı üs haline getirdiler.Bizanslilar döneminde bölge hızla hristiyanlaştırılması için belirli yerlerde çok sayıda kiliseler inşa ettirildi ve yunan dili kilise dili haline getirildi.

 

5-Pers ve Roma ittifakı ile Pontos Krallığı kuruldu.Pontos Eukseinos,Kara deniz kıyısında Kızıl Irmaka kadar uzanıyor ve başkenti, önce Amasya sonra Sinop oluyor.Sonra da Romalılar tarafından dağıtıldı.

 

6-Perslerin geri çekilmesini fırsat bulan Büyük İskender,Helenleri/yunan,Asya ve Anadolu fethine yönlendirir,bu sırada Makedonyalılar İmparatorluğunu kurar. Perslerin hakimiyetini Büyük İskender sona erdirir.

 

7-Büyük Roma İmparatorluğu M.S 395 yılında ikiye bölününce,Trabzon,Doğu Roma/Bizans İmparatorluğunun payına düşer. Bizans,Trabzonu bir süre Valilik olarak yönetir. Sonra da Aleksios Komnenos tarafindan Rum Imparatorluğu kurulur.

 

8-M.S 1075 yılında Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapıları Türklere açılır. Selçukluların ve sonrası Anadolu Beyliklerinin akınına uğrayan Trabzon Rum İmparatorluğu Evlilik ve benzeri ittifaklarla ömrünü M.S 1461 yılına kadar uzatır.

 

 9-M.S 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet İmparatorluğun ileri gelenleri ile anlaşarak Trabzonu teslim alır ve yapısının bozulmamasına dikkat edilir.Çok az nakiller dışında göç hareketi olmamıştır.

 

10-M.S 1580 yılından sonra İslamlaştırma hareketleri hızlandı.

 

11-Trabzon,M.S.1916 yılında Rus işgalini gördü..Rus işgalinden hemen sonra da Ermeni ve Pontos ayaklanması baş gösterdi.

 

 

Sultan Murat Şehitliği :

 

1916 da Rus işgaline karşı Trabzonu savunmak için Soğanlı Dağlarında direnen ve can veren şehitlerimiz,o yöreden değillerdi. Dikkati çeken önemli bir olgu,onlar Çanakkale savaşından geriye kalan ve cepheden cepheye koşan yorgun savaşçılardı. Onlar için Vatan bir bütündü. Onlar, farklı diyarlardan, zülme karşı mazlumu koruyan müslüman kahramanlardı. Ruhları şad olsun.

               

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA 13. TÜMEN 4.ALAY 4.TABURDA GÖREV YAPARKEN 9-10 HAZİRAN 1916 YILINDA SULTAN MURAT HANI TEPESİNDE ŞEHİT OLAN ERATIN İSİM LİSTESİDİR

 

BÖLÜK    RÜTBE    ADI VE BABA ADI                   MEMLEKETİ        ÖLÜM TARİHİ

 

14   ER            AHMET BİN HASAN                         EDİRNE                 10 HAZİRAN 1332

 

15  J.ER            AHMETBİN MEHMET                      KUŞADASI         09 HAZİRAN 1332

 

16  ER            AHMET BİN CAFER                            KÜTAHYA            10 HAZİRAN 1332

 

14 ER             AHMET BİN HACI HABİBULLAH      EŞKİŞEHİR         09 HAZİRAN 1332

 

15  ER            AHMET BİN MEHMET ALİ                   SINDIRGI            10 HAZİRAN 1332

 

13  ER             TEVFİK BİN NURİ                                 ERDEK               10 HAZİRAN 1332

 

15 ER            HÜSEYİN BİN HASAN                           TOSYA                 10 HAZİRAN 1332

 

15 ER              HÜSEYİN BİN MAHMUT ALİ              BALA                  10 HAZİRAN 1332

 

14 ER             H.HÜSEYİNBİN ALİ                             BALIKESİR          10 HAZİRAN 1332

 

16 ÇAVUŞ      HASAN BİN ALİ                                   KÜTAHYA              10 HAZİRAN 1332

 

16 ER              HASAN BİN İSMAİL                             ESKİŞEHİR          10 HAZİRAN 1332

 

14 ER             HÜSEYİN BİN YUSUF                             İZMİT                  10 HAZİRAN 1332

 

15 ER             HÜSEYİN BİN MEHMET                         BANDIRMA             10 HAZİRAN 1332

 

14 ER           HAKKI BİN HÜSEYİN                              HAYMANA              09 HAZİRAN 1332

 

14 ER           HAKKI BİN MEHMET                                BALIKESİR             10 HAZİRAN 1332

 

15 O.BAŞI    HALİL BİN ALİ                                      KÜTAHYA                 10 HAZİRAN 1332

 

16 J.ONB      H.İBRAHİM BİN OSMAN                       TAVŞANLI               10 HAZİRAN 1332

 

13  J.ONB      H.İBRAHİM BİN                                     BAYRAMİÇ             10 HAZİRAN 1332

 

13 J.ONB       DAVUT BİN RECEP                                KIRŞEHİR              10 HAZİRAN 1332

 

14 ONBAŞI  RAMAZAN BİN KOCA AHMET             MANİSA                  09 HAZİRAN 1332

 

13 ONBAŞI  RAMAZAN BİN İSMAİL                        SINDIRGI                 10 HAZİRAN1332

 

15 ONBAŞI  RÜSTEM BİN YUSUF                             URFA                        10 HAZİRAN 1332

 

13 ONBAŞI  SÜLEYMAN BİN HÜSEYİN                    EREĞLİ                     10 HAZİRAN 1332

 

13 ONBAŞI  SEYİT BİN BEKİR                                KONYA                      10 HAZİRAN 1332

 

13 ONBAŞI SATILMIŞ BİN AHMET                         SUNGURLU              10 HAZİRAN 1332

 

14 J.ONB SABRİ BİN İBRAHİM                                DERSSAADET          10 HAZİRAN 1332 

 

15 ER ABDİ BİN HASAN                                            VİZE                            09 HAZİRAN 1332

 

13 BOROZAN ABDULLAH BİN AHMET                    KONYA                      10 HAZİRAN 1332

 

15 J.ONB OSMAN BİN ABDULLAH                           KARAMAN                10 HAZİRAN 1332

 

15 ER OSMAN BİN MUSTAFA                                   SİMAV                        10 HAZİRAN 1332

 

15 S.ER OSMAN BİN ALİ                                         ERZURUM                 10 HAZİRAN 1332

 

16 ER OSMAN BİN OSMAN                                       KIRŞEHİR                  10 HAZİRAN 1332

 

15 ER ALİ BİN ŞABAN                                              KÜTAHYA                  10 HAZİRAN 1332

 

13 ER ALİ BİN OSMAN                                            TAVŞANLI                  10 HAZİRAN 1332

 

13 ER ALİ BİN HASAN                                              VİZE                            10 HAZİRAN 1332

 

15 ER MAHMUT BİN ABDULLAH                              NİF                              10 HAZİRAN 1332

 

14 ER MEHMET BİN AHMET                                    BALIKKESİR               10 HAZİRAN 1332

 

13 ER MEHMET BİN İBRAHİM                                 İVRİNDİ                       10 HAZİRAN 1332

 

13 ER MEHMET BİN ABDURRAHMAN                     KÜTAHYA                    10 HAZİRAN 1332

 

13 ÇVŞ MEHMET BİNAHMET                                 KÜTAHYA                  10 HAZİRAN 1332

 

16 ER H.MEHMET BİN HACI İSMAİL                       ESKİŞEHİR                10 HAZİRAN 1332

 

13 ÇVŞ MEHMET BİN MİTHAT                               KONYA                     10 HAZİRAN 1332

 

13 ER MEHMET BİN HÜSEYİN                                 EMET                          10 HAZİRAN 1332

 

15 ER MUSTAFA BİN HACİ ALİ                             SİLLE                          10 HAZİRAN 1332

 

15 ONBAŞI MUSTAFA BİN HACI AHMET            YOZGAT                      10 HAZİRAN 1332

 

15 ONBAŞI MUSTAFA BİN OSMAN                     ESKİŞEHİR                09 HAZİRAN 1332

 

15 ER MUSTAFA BİN ALİ                                       KULA                          10 HAZİRAN 1332

 

15 ER MUSTAFA BİN HASAN                                KULA                            10 HAZİRAN 1332

 

14 ER MUSTAFA AHMET                                      AKŞEHİR                      10 HAZİRAN 1332

 

13 J.ER MUSTAFA BİN ALİ                                  DERSSAADET              10 HAZİRAN 1332

 

15 ER NURİ BİN OSMAN                                      ESKİŞEHİR                  09 HAZİRAN 1332

 

13 J.ONB NURETTİN BİN HASAN                         SANDIKLI                      10 HAZİRAN 1332

 

13 ER YUSUF BİN MUSTAFA                                 KEBSUT                          10 HAZİRAN 1332

 

13 ER YUSUF BİN HALİL                                        SANDIKLI                     10 HAZİRAN 1332

 

13 ER YAHYA BİN ALİ                                          KONYA                            10 HAZİRAN 1332

 

15 SH.ER OSMAN BİN ALİ                                  AYAŞ                                10 HAZİRAN 1332

 

Sultan Murat:

 

Osmanlı padişahi 4.Murat’ın İran seferi dönüşünde 15.09.1635 tarihinde konakladığı ve cuma namazı kıldığı yer olan tepeninin adıdır.Şu an yayların merkezi durumundadır. Şehitlik, hanların 1500 metre ilerisinde tepenin üstündedir.