Ayşemin Destanı
Yanağuna vuruyida ayşem yazmanın alı
Elbet dünyada kalır yalan dünyanın malı
Nasıl çıkaracağum habu uzun kışlari
Uyandırın ayşemi yaylaların kuşları

Sorarım çobanlara yükseklerde kar var mi 
E yayladan gelenler ayşemden haber var mi
Ey çeşme yeşil çeşme geldi mi ayşem sana 

tarlalarda çalışıp
Soğuk soğuk suyundan içti mi kana kana

Üç dört tane çocuklanda toplanırdık sofraya 
Hiç yedinmi ayişem sofrada doya doya
Fakirin halidir bu ekmek doğrar ayrana
Bir defa yürümedik ayişemlan yan yana.