Her biri günahsız ve suçsuz,yazmaya hazır temiz birer kağıt,koklanmaya ve süs olmaya değer güzel birer çiçek.
•Okul ise bir çiçek bahçesi,bilginin  iyinin,doğrunun,güzelin öğretildiği yer,eğitim ve öğretim yuvasıdır. 
•Durum hiç de olması gereken gibi değil;
•Öğrenmeye hazır öğrenciler azınlıkta ve örnek alınmamakta,ilgisiz öğrenciler çoğunlukta ve kötü örnek oluşturmakta ,sayıları da gün geçtikçe artmaktadır.Başarı düştükçe istenmeyen davranışlar benimsenmekte ve örnek oluşturmaktadır.
•Öğrenmeye karşı istek yok/Bilgiye ihtiyaç duyulmuyor,ya da bilgi ihtiyaca cevap vermiyor.
•Öğrencilerin geneli oldukça rahat ve sorumsuzca davranırlar.Kurallara uymaz,hata kabul etmez,suçluluk duygusu hissetmez,söz ve nasihatten etkilenmezler.Kurallar eleştirilir,uyanlar yadırganır.Okula gidiş amaçları farklıdır;günü geçirmek,arkadaşlarını alaya alıp eğlenmek,enerjilerini kurallara karşı direnme,sataşma-sırıtma vb başka alanlarda harcarlar.
Kim bunlar;
•Zil sesine önem vermeyenler/kapı, pencere ve sıralarda dikilenler,ortalıkta dolaşanlar ve tepişenler. Zamanında derse girmeyip zamansız kapıyı çalıp dersi bölenler.
•Derse hazırlıklı olmayanlar/ Kitap,defter,kalem vb araç hazırlığı olmayanlar,hangi ders hangi konu işleneceğini bilmeyenler.Söz alan arkadaşına sataşanlar,laf atanlar,alay edenler,dalga geçenler.Tahtayı karalayıp silmeyenler,tebeşirleri sağa sola atıp tekmeleyenler,atıklarını yere atanlar,çöp sepetini dağıtanlar.
•Sırıtanlar/zorla gülmeye çalışanlar,arkadaşını alaya alanlar,arkadaşını dinlemeyip küçük düşürmeye çalışanlar.Ders esnasında arkadaşlarına silgi kağıt parçaları atanlar,kalem batıranlar,lüzumsuz sesler çıkaranlar,esneyenler,başını sıranın üzerine,elini yanağına koyup uyuklayanlar ,özet tutmayanlar,yazıyormuş dinliyormuş gibi yapanlar.
Öğretmeni kızdırıp bağırmasından zevk alanlar/Lütfen,kim yaptı?niye yaptın?dinleyin,yapmayın vb. haddi aşan uyarı sözleri…
Öğretmenin yetersizliği ya da çok kolay sinirlenmesi, ailevi problemleri,ekonomik sıkıntıları öğrenme ortamını daha da olumsuzlaştırır.
•Öğrenmeye ihtiyaç duyan ilgili saf ve duygusal öğrenciler/Öğrenmeye hazır öğrenciler bu olumsuz öğrenme ortamı içinde başarılı olmada zorlanıyor ya da başaramayıp kaybolup gidiyor.
•Sonuçta boşa geçen günlere yazık demek yetmiyor.Yaşama sevinci köreliyor,davranış bozukluğu ve ruhsal sağlık sorunları ortaya çıkıyor,hayat yaşanmaya değmez hale getiriliyor.
•Sorumlular sorumlu arar hale geldi. ”Ne ekersen onu biçersin” ata sözüne benzer devlet,hükümet,bakanlık,Talim Terbiye Kurulu,çevre,veli ve öğretmen işbirliği ile devletine,milletine ve tarihine düşman,kendisi ile barışık olmayan,hak ve adaleti tanımayan özgüvensiz hırsız ve arsız bir nesil yetiştiriyoruz.
• Devlet/Hükümet,Bakanlık Eğitim ve Öğretimin hedeflerini koyar ve ortamını hazırlar.Öğretmen bu ortamda en büyük sorumlu örnek kişidir.
•Veli çocuğu için bir çok beklentileri olur.Çocuğunu doğrunun,güzelin,iyinin ve bilginin ortamı olan okula gönderir.Çocuğunun emin elerde olduğuna güvenir.
•Gel gör ki hiç de öyle değil.Çocuğun Saf ve temiz duyguları kirleniyor saygısız,bencil,sorumsuz olup çıkıyor.
•Problemin çözümü için “doğru sözlü” olmak ,”suçlu aramamak” herkesin kendine düşeni en iyi şekilde yapması ve “ihtiyaçlara cevap verecek bir program” geliştirmek yeterlidir.
Velilerin dikkatine;
•Her öğrencin mutlaka anlayacağı bir dil vardır.Veli bu dili konuşanı bulmalıdır.Dayatmacı ve ısrarcı olunmamalıdır.
Anne,baba,abla,ağabey,arkadaş,amca,dayı,hala,teyze,öğretmen vb kimin sözü daha etkili oluyorsa ona önem verilmelidir.Özellikle çocuğun sevdiklerine saygı gösterilmelidir.
•Veli çocuğuna gereken zamanı ayırmalı ve konuşup sorumluluk yüklemelidir.Öğrenmenin bir iş,okulun bir iş yeri olduğunu,kendisinin bu işi benimser kendine güvenirse mutlaka başaracağını örnekler üzerinde açıklamalıdır.Çocuğun çalışmaya karar vermesine,plan yapmasına yardım edilmeli,iş ile eğlenceyi ayırmasına,oyun ve eğlenceye de önem vermesine,başkalarının öğrenme hakkını engellememesine,başarılı ve kurallara uyan öğrencilerin haklarının korunmasına,başarısız ve kuralsız öğrencilere ilgi duyulmamasına,kötü örnek olmamasına dikkat çekilmelidir.
• Veli doğrulukta ve doğru söz söylemede örnek olmalıdır.Ailede düzgün konuşma ve sevgi saygı hakim olmalıdır.
• Veli çocuğun çalışmalarını ve davranışları kontrol altına almalıdır.Bu gün okulda ne öğrendin tekrar et,yarın ne öğreneceksin hazırla türünden günü gününe çalışmayı öğretmelidir.Çocuğunuzun her gün ödevi ve dersi olduğunu,öğretmenle ilgisinin olmadığı bilinmelidir.Arkadaşları ile ilişkileri sorgulanmalı,arkadaşlarından koparma yerine arkadaşlarına nasıl yardımcı olabileceği üzerinde durulmalıdır.Çocukların iyilik ve yardım sever oldukları,kötü durumdaki arkadaşlarına çok üzüldükleri,boş zamanlarını kimlerle nerede geçirdikleri bilinmelidir.”Yapma” yerine “yap” tercih edilmelidir.
• Öğrenci seviyesi bilinmelidir, anlayabileceği,yapabileceği konulara ağırlık vermelidir.Ders çalış,haydi çalış uyarıları ile zorlayarak çalıştırmak yerine seviyeye uygun konular seçilerek isteyerek çalışması sağlanmalıdır.
Okul nedir? Eğitim ve öğretime niçin yatırım yapılıyor? Diploma ne işe yarar?
Diplomaya sahip olmak yeterli midir? Vb sorular sorularak hedef belirlenmelidir.